Ma?ini de debitat metale AMADA

AMADA se num?r? printre pionerii la nivel mondial în domeniul ma?inilor de debitat metale, a pânzelor de fer?str?u ?i a fluidelor de r?cire-lubrifiere. Noi cei de la AMADA ne mândrim c? ne afl?m de peste o jum?tate de secol între produc?torii renumi?i în domeniul utilajelor de debitare cu band?.


AMADA a fost fondat? în 1946. Primul succes însemnat a fost realizarea în 1955 a ma?inii de decupat cu band?. De atunci, num?rul uzinelor noastre este în cre?tere continu?. AMADA, în calitate de pioner al inov?rilor din domeniul ma?inilor de debitat, se str?duie?te în mod continuu s? pun? la dispozi?ia clien?ilor utilaje, pânze de debitat, fluide de r?cire-lubrifiere performante, adecvate cerin?elor tehnologice.

Materialele de debitat au devenit cu timpul tot mai diversificate, iar cerin?ele impuse utilajelor de debitat, cum este viteza de t?iere ?i calitatea suprefe?ei, au crescut în continuu. De aceea, AMADA ofer? ?i pe viitor o gam? de produse cu parametrii adapta?i cât mai bine la condi?iile concrete de exploatare; mereu la nivelul actual al tehnicii, bazat pe nivelul tehnic ?i experien?a la care a ajuns în cursul deceniilor.

Oferta noastr?

Numele Amada este asociat de multe decenii cu no?iunea de inovare, calitate ?i performan?? de vârf în domeniul tehnologiei de debitare a metalelor.